Let's go!...

Kiến thức luôn miễn phí

#life

Thật sự cách học không không là một bài viết ngắn và đầy lắp những triết lý thành công. Vậy học như thế nào cho hiệu quả? Một câu hỏi mà bản…

Sự thật thì bây giờ khác xa với những kỳ vọng trước đây, càng tìm hiểu sâu vào thì bản thân mới nhận ra rằng việc lập trình là một công việc…

Quy tắc 2-3-1-4 sẽ kéo dài đến 10 năm. Chia làm 4 giai đoạn: 2 năm tìm hiểu. 3 năm trải nghiệm. 1 năm định hướng. 4 năm tích lũy. Giai đoạn…

Những ngày cuối cùng của năm 2019, những gì bản thân đang và đã làm trong một năm qua. Một chút suy tư, một chút hoài niệm. Sự trưởng thành…

Hãy nắm vững những phương pháp làm việc hiệu quả so với việc bạn cứ cắm đầu vào và làm việc như một cái máy. Đầu óc trống rỗng không có chút…