Cách tạo trang blog với Jekyll

Trần Đức Lĩnh

Bạn muốn làm một website đơn giản, không cầu kỳ về database, không nhập xuất dữ liệu thì Jekyll là một ứng cử viên sáng giá nhất nhì so với Gatsby hoặc NextJS.

Một lý do để nên bắt tay làm ngay 1 blog viết bằng Jekyll đó là Github có hỗ trợ tên miền miễn phí và tạo ngay trên repositories.
Jekyll sử dụng Liquid template, Markdown, YAML front-matter để hoạt động trên nó.

Trước khi bắt tay vào tạo một trang bằng Jekyll bạn nên cài đặt các phần mềm phát triển.
(Cài đặt trên Windows OS)

1. Việc đầu tiên cần làm là cài Git trên máy tính.

2. Cài Ruby trước để giảm thiểu quá trình phát sinh lỗi khi chạy, đồng thời quản lý Ruby gems dependencies cho Jekyll.

install ruby (Chọn theo thứ tự 1-2-3)

Kiểm tra phiên bản Ruby/Gem đã cài trên máy tính thành công hay chưa.

ruby -v
gem -v

3. Cài Bundler ta dùng lệnh

gem install jekyll bundler

Kiểm tra phiên bản Jekyll đã cài đặt trên máy tính chưa.

jekyll -v

Tiến hành tạo Blog với Jekyll nào.

Cập nhật Jekyll lên phiên bản mới nhất.

gem update jekyll

Ta tiến hành tạo project với lệnh nhau sau.

jekyll new <name-project>

Sau khi tạo xong project ta chạy server local.

bundle exec jekyll serve

hoặc sợ bị trùng port thì có thể dùng lệnh.

bundle exec jekyll serve --port 1234

Cấu trúc thư mục Jekyll

 • _config.yml: File này chứa đựng cấu hình của Jekyll, mọi thông tin về blog của bạn đều lưu bên trong này.
 • index.html: Đây là file trang chủ, bên trong chứa đụng HTML, YAML và Liquid templating.
 • aboutme.md: Những dữ liệu dưới dạng text sẽ được chứa đựng bên trong file Markdown.
 • _posts: Nơi chứa đựng các bài viết dưới dạng file Markdown.
 • _layouts: Các cấu trúc từng trang chỉ định đều ở bên trong này.
 • _include: Nơi chứa các file HTML (Header-Footer).
 • _data: Các file YAML nơi chứa các thông tin đều được nằm bên trong này.
 • css, js: Có thể dử dụng CSS, JavaScript để làm trang web sinh động hơn.

Lưu ý khi tạo bài viết

Có nhiều cách viết thông qua HTML, Markdown hoặc Liquid Templating nhưng hãy lưu ý các điểm sau.

 • Tên file phải ở dưới dạng yyyy-mm-dd-ten-bai-viet.md.
 • Trước khi viết bài đều có mã YAML, nơi chứa thông tin bài viết đó.
---
YAML
---

Ví dụ như:

---
layout: post
title: "Cách tạo một trang blog với Jekyll"
date: 2019-10-31 09:00:00 +0700
author: Trần Đức Lĩnh
tag: ["jekyll", "frontend"]
img-title: /assets/img/blog16.jpg
permalink: /cach-tao-mot-trang-blog-voi-jekyll
---

Giải thích một số mã YAML

 • title: Nơi chứa tiêu đề bài viết.
 • subtitle Nơi chứa tiêu đề phụ (nằm bên dưới tiêu đề chính).
 • bigimg Đưa ảnh to lên đầu trang hoặc bài viết.
 • comments Thêm chức năng comment cho bài viết, để kích hoạt bạn dùng comments: true.
 • show-avatar Tuỳ chỉnh Ẩn-Hiện avatar trong trang hoặc bài viết.
 • social-share Tuỳ chỉnh bật tắt chức năng share bài viết.
 • layout Nơi bạn tuỳ chỉnh sử dụng layout nào được sử dụng file này.
 • js Danh sách các file JavaScript local.
 • css Danh sách các file CSS.
 • ext-js Danh sách các file JavaScript được nhúng từ bên ngoài.
 • ex Danh sách các file CSS được nhứng từ bên ngoài.
 • googlefonts Danh sách các Font Google được sư dụng.

Một số tài liệu kham khảo.