Ơ!!! Website

Trần Đức Lĩnh

So sánh, phân tích, tìm sự khác nhau trong các thẻ tag trong HTML, thuột tính của CSS hoặc cách thức hoạt động của JavaScript.

Những kiên thức này có liên quan đến quá trình phỏng vấn.

HTML

1) Thẻ label không để trưng.
  • Nếu dùng thẻ label sẽ đi kèm với thuộc tính for="", ở trong thuộc tính này được truyền vào giá trị chính là id của một thẻ input.
<lable for="password">Password</lable>
<input type="password" id="password"/>
2) Sử dụng :empty với dữ liệu động.
  • Khi code với dữ liệu động, có các bảng trong database chứa dữ liệu trống, khi đó các thẻ mang chức năng hiển thị như p, span, li... sẽ render ra khoảng trống, việc bây giờ là ẩn đi nếu như chúng không có nội dung.
li:empty {
    display: none;
}

CSS

1) Button ở trình duyệt Safari.
  • Hãy chú ý đến thẻ button trên trình duyệt Safari, mặc định trên trình duyệt này là màu xám, cần đưa màu nền về mặc đinh tránh tạo nên sự thay đổi từ các loại trình duyệt khác nhau.
button {
    background-color: transparent;
}

JavaScript

1) Nên chọn innerHTML, innerText hay innerContent?
  • innerHTML có nguy cơ bảo mật cao.
  • innerText sẽ có kết quả tương tự như innerContent, nhưng hiệu xuất thực thi không khả dụng (khá nặng về hiệu xuất), không thể chèn thẻ HTML thông qua node.
  • innerContent là sự lựa chọn tốt nhất, không có nguy cơ về bảo mật cũng như có hiệu xuất cao hơn.

(Còn nữa...)