Thủ thuật sử dụng Chrome Dev Tools

Trần Đức Lĩnh

Trình duyệt Chrome là một trình duyệt yêu thích nhất của tớ, dĩ nhiên không thể không nhắc đến công cụ Chrome Dev Tools, một công cụ được tích hợp với mục đích chỉnh sửa các Elements, kiểm tra lỗi, kiểm tra DOM, network,....

Sau đây là những thủ thuật được tớ sử dụng thường xuyên.

1) Chỉnh sửa chủ đề.

Không thể tránh khỏi con mắt bạn đã quen với chủ đề tối, đây là cách.

image-title-here

2) Cách xếp các bố cục Dev Tools.

Sẽ thoải mái hơn khi các layout tự động thu xếp theo một cách tự động.

Bạn có thể lựa chọn 3 cách bố cục cho bạn lựa chọn:

 • horizontal;
 • vertical;
 • auto;

image-title-here

3) Phím tắt chuyển đổi giữa các bảng.

Sử dụng phím tắt Ctrl + ] / [ để chuyển đổi qua lại.

image-title-here

4) Chuyển đổi giữa các thuộc tính CSS.

Sử dụng Tab để nhảy đến thuộc tính tiếp theo.

Sử dụng Shift + Tab để lùi lại thuộc tính sau đó.

image-title-here

5) Bật tắt khả năng hiển thị của các element.

Bạn có thể bật tắt hiển thị các element bên trong DOM bằng cách nhấn phím h sau khi đã chọn element trước đó.

image-title-here

6) Sửa đổi thuộc tính bên trong element.

Bên trong các cây DOM, sau khi đã chọn element bạn cần nhấn Enter để tiến hành sửa đổi cách thuộc tính. Sử dụng Tab để tiến tới hoặc Shift + Tab để lùi về thuộc tính trước đó.

image-title-here

7) Tìm kiếm trên cây DOM.

Bạn có thể tìm kiếm bất kỳ thuộc tính, element, nội dung hoặc bất kỳ dạng string nào bên trong DOM.

Sử dụng Ctrl + F để tìm kiếm.

image-title-here

image-title-here

8) Thêm thiết bị.

Bạn có thể bật/tắt hoặc thêm thiết bị trong công cụ Devices.

image-title-here

9) Thêm mới thuộc tính thông qua phần mở rộng.

Cách nhanh nhất để thêm một thuộc tính mới như:

 • Color;
 • Background color;
 • Text-shadow;
 • Box-shadow;

Di chuột qua biểu tượng ( ⋮ ) sau đó chọn những thuộc tính mong muốn.

image-title-here

10) Chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào trên trang web.

Mặc định document.designMode = "off", chỉ cần đưa về giá trị on là bạn có thể chỉnh sửa mọi thứ.

image-title-here

11) Tăng giảm các giá trị CSS.

Bạn có thể tăng giảm giá trị thông qua các phím tắt nhất định.

 • Tăng giá trị lên 0.1 đơn vị Alt + .
 • Giảm giá trị xuống 0.1 đơn vị Alt + .
 • Tăng giá trị lên 1 đơn vị .
 • Giảm giá trị xuống 1 đơn vị .
 • Tăng giá trị lên 10 đơn vị Shift +
 • Giảm giá trị xuống 10 đơn vị Shift +
 • Tăng giá trị lên 100 đơn vị Ctrl +
 • Giảm giá trị xuống 100 đơn vị Ctrl +

image-title-here

12) Đưa DOM element trở thành biến toàn cục.

Biến toàn cục sẽ xuất hiện ở mục Console.

image-title-here

13) Chuyển đổi định dạng màu rgb() sang HEX, hsl() và ngược lại.

Bạn chỉ cần nhấn giữ phím Shift và chọn hộp màu hình vuông.

image-title-here

14) Trả về giá trị biểu thức cuối cùng của biểu thức.

$_ sẽ trả về giá trị cuối cùng của biểu thức.

image-title-here