Let's go!...

Kiến thức luôn miễn phí
Màu sắc và thiết kế

Chuyển đổi hệ màu rất quan trọng trong việc tính toán, kiểm soát màu sắc trong CSS, nắm vững hệ màu giúp việc phối màu thông qua việc tăng…

Khái niệm về màu sắc trong thiết kế rất quan trọng, một dự án hoặc một bức ảnh được phối màu đúng quy tắc sẽ làm người xem cảm thấy bắt mắt…