Let's go!...

Kiến thức luôn miễn phí
Cuộc sống

Enneagram (Any-a-gram) được bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp cổ với ennea có nghĩa là 9 và gram có nghĩa là biểu đồ. Chính xác hơn là một loại biểu…

Thật sự cách học không không là một bài viết ngắn và đầy lắp những triết lý thành công. Vậy học như thế nào cho hiệu quả? Một câu hỏi mà bản…

Sự thật thì bây giờ khác xa với những kỳ vọng trước đây, càng tìm hiểu sâu vào thì bản thân mới nhận ra rằng việc lập trình là một công việc…

Quy tắc 2-3-1-4 sẽ kéo dài đến 10 năm. Chia làm 4 giai đoạn: 2 năm tìm hiểu. 3 năm trải nghiệm. 1 năm định hướng. 4 năm tích lũy. Giai đoạn…

Tâm lý học hành vi diễn tả hoặc suy đoán hành vi cảm xúc của con người thông qua hoàn cảnh được áp đặt gián tiếp hoặc trực tiếp. Từ đó cho…

Tâm lý học bao quát chủ đề truyền thống thuộc lĩnh vực tâm lý. Phương pháp học tăng hiệu quả đối với nghành tâm lý học này bao gồm SQ3R và…

Thuyết tháp nhu cầu Maslow được áp dụng vào công việc, kinh doanh, tình yêu và các mối quan hệ trong xã hội, nó được thể hiện qua những gì…

Những ngày cuối cùng của năm 2019, những gì bản thân đang và đã làm trong một năm qua. Một chút suy tư, một chút hoài niệm. Sự trưởng thành…

Hãy nắm vững những phương pháp làm việc hiệu quả so với việc bạn cứ cắm đầu vào và làm việc như một cái máy. Đầu óc trống rỗng không có chút…