Let's go!...

Kiến thức luôn miễn phí
Âm nhạc

Trươc tiên, muốn làm chủ được cây guitar (hoặc một loại nhạc cụ bất kỳ), bản thân cần chú ý đến cấu tạo của chúng. Tại sao? Đừng hỏi tại sao…